[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 142-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Voltaj Elektrik Çarpmasına Bağlı Akciğer ve Karaciğer Parankim Yanığı
Mehmet Akif YAŞAR, Demet YAŞAR, Ramazan ÖDEŞ, Esef BOLAT, Hülya GÖKSU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Yüksek voltaj elektrik travmaları, şiddetli iç organ yaralanmalarına neden olabilir. Elektrik kazalarına bağlı iç organ yaralanmaları nadir olmasına rağmen yüksek mortalite ile ilişkilidir. Bu olgu sunumunda, oto yıkarken yüksek voltaj elektrik çarpmasına maruz kalan ve ıslak zeminde elektrik çarpmasının uzun süre (20-30 dakika) devam ettiği nadir bir akciğer parankim ve karaciğer kapsül yanıklı bir hasta sunulmuştur.

18 yaşında erkek bir hasta yüksek voltaj elektrik çarpmasına maruz kaldıktan iki saat sonra devlet hastanesinden bizim yoğun bakım ünitesine sevk edilmiştir. Kazazede geldiğinde şuursuz bir vaziyetteydi. Trakeal entübasyon yapılıp hasta mekanik ventilatöre bağlandı ve sedasyon başlandı. Yapılan fizik muayenede Sağ ve sol elde, sol ayak derisinde 3 cm2 yanık izi mevcuttu. Göğüs ve karın duvarında temas izi bulunmamaktaydı. Yatışının 4. gününde ateşi 39.5ºC ölçüldü. Kan kültürleri pozitif olan hastanın ortalama arter basıncı giderek düştü. Tekrarlayan aspirasyonlarında kanama gözlenen hasta eksitus oldu. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]