[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
M. Abductor Pollicis Longus: Güney Hindistanlı 50 Kadavra Üzerinde Yapılan Bir Çalışma
Venkata Ramana Vollala
Melaka Manipal Medical College, Anatomy, Manipal, HİNDİSTAN

M. abductor pollicis longus 50 kadavra üzerinde bilateral olarak çalışıldı. Kadavraların bir tanesinde tek taraflı olarak, m. abductor pollicis longus distal parçasının lateral yüzünde yükselen ilave bir kas karnı gözlemledik. Bu ilave kas karnının tendonu m. abductor pollicis brevis, m. oppones policis ve m. flexor pollicis brevis kaslarına tutunmaktaydı. Oysa normal olarak m. abductor pollicis longus tendonu birinci metakarpal kemiğe yapışmaktaydı. Art. carpometacarpea pollicis’in stabilizasyonundaki rolünden dolayı m. abductor pollicis longus’un morfolojik yapısı önemlidir. Böyle bir varyasyonun varlığı el fonksiyonlarının klinik olarak değerlendirilmesi ve ele yapılacak olan plastik cerrahi yaklaşımlar açısından anlamlıdır. Bu sıra dışı bulguların bir önemi de, ön kolun distal kısmının dorsolateral kompartmanının kliniğiyle alakalı olmasıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]