[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spinal anestezide blok seviyesinin belirlenmesinde soğuk ve dokunma stimulasyonu
Azize BEŞTAŞ1, Ömer Lütfi ERHAN2, Mehmet Nihat OKUDUCU3, Levent AVCI4, Mehmet Akif YAŞAR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Sani Konukoğlu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, GAZİANTEP
4Sarahatun Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ELAZIĞ

Amaç: Spinal anesteziden sonra duyusal bloğun dermatomal seviyesini belirlemek için geleneksel olarak pinpirick testi kullanılır. Pinpirick testi invazif ve ağrılı bir yöntemdir. Klinik pratikte rutin olarak kullanılan invazif pinpirick uyarısı ile nonivazif basit dokunma ve soğuk duyu kaybı testleriyle belirlenmiş duyusal blok dermatomal seviyelerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Alt abdominal veya alt ekstremite cerrahi geçiren, 32 yetişkin erkek hasta (ASAI-II, 45±8 yaşlarında) bu randomize, prospektif çalışmaya alındı. Oturur pozisyonda, 1 mg kg-1 %2'lik lidokainin 22 gauge iğne ile L3-4 aralıktan enjeksiyonuyla spinal anestezi gerçekleştirildi. Spinal enjeksiyondan sonra 5. ve 20. dak.'da blok seviyeleri değerlendirildi. Pinpirick için iğne, dokunma duyusu için pamuk parçası ve soğuk duyusu için bir cerrahi eldiven parmağına konulan buz kullanıldı.

Bulgular: Pinpirick duyu kaybının dermatomal seviyesi ile dokunma veya soğuk duyu kaybının dermatomal seviyeleri arasında 5. dak.'da anlamlı fark bulunmadı. Ancak, 20. dak'da dokunma duyu kaybının dermatomal seviyesi pinpirick ve soğuk duyu kaybının dermatomal seviyelerinden anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Spinal anestezide blok seviyesini değerlendirmek için pinpirick testi yerine noninvazif dokunma duyu kaybı yöntemini kullanmak yararlı olabilir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]