[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-064
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Anorektal ameboma sonrası bening anal stenoz
Nazif ZEYBEK1, Gökhan YAĞCI1, Öner MENTEŞ1, Yusuf PEKER1, Nihat KAYMAKÇIOĞLU1, Mustafa BALIKÇIOĞLU2 Turgut TUFAN1
1Gülhane Military Medical Academy, Department of Surgery, ANKARA
2Eskişehir Military Hospital, Department of Pathology, ESKİŞEHİR

Lokalize olmuş amebik infeksiyon, nadir olarak, ameboma olarak bilinen ve granülasyon doku oluşturan bir kitleyle sonuçlanır. Bu nedenle ameboma anorectal karsinoma düşünülen rectal hastalıkların ayırıcı tanısında düşünülmelidir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]