[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karbamezapin ve Dirençli Hipokalsemi
Abdullah KURT1, Ayşegül Neşe Çıtak KURT1, Mustafa AYDIN1, Nimet KABAKUŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatik Nörolojii Bilim Dalı, ELAZIĞ

Kliniğimizde sekiz yıldır epilepsi tanısı ile izlenen hasta, son üç yıldır karbamazepin kullanıyordu ve son bir yıldır da hiç nöbeti yokken status epileptikus kliniği ile başvurdu. Status epileptikusun ağır hipokalsemiden kaynaklandığı belirlendi. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]