[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-083
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolesistitli Bir Olguda Yüksek Ca 19-9 Seviyesi
Mehmet ŞAHİN1, Erkan CÜRE1, Mehmet İŞLER2, İbrahim BARUT3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, ISPARTA
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ISPARTA

CA 19-9 bir tumör belirleyicisi olarak kullanılmasına rağmen akut kolanjit ve pankreatit gibi benign durumlarda da yüksek düzeyleri bildirilmiştir. Bu vakada 59 yaşında safra taşına bağlı komplike olmuş bir kolesistit ile birlikte yükselmiş CA 19-9 düzeyine sahip bir hastamızı sunuyoruz. CA 19-9 düzeyi kolesistektomi sonrasında normale döndü. CA 19-9 düzeyi altın standart bir test olmamakla birlikte, pankreas ve safra kesesi malignitelerini araştırmada yardımcı bir test olarak kabul edilmelidir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]