[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 219-221
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atipik Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularıyla Seyreden Hipertansif Ensefalopati
Mehmet Selim NURAL1, Ahmet BAYDIN2, Erkan GÖKCE1, Cemil NARGİS2, Müge KARAOĞLANOĞLU3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN

Hipertansif ensefalopati kan basıncındaki artışın serebral vasküler otoregülasyon sınırının üzerine çıkması durumunda ortaya çıkan akut organik beyin sendromudur. Radyolojik görüntülemelerde özellikle paryetooksipital bölgelerde kortikal ve subkortikal beyaz cevher alanlarını etkileyen vazojenik ödeme bağlı değişiklikler görülür. Hipertansif ensefalopatide ödeme bağlı değişiklikler sık olmamakla birlikte beyin sapı, bazal ganglion ve serebellum gibi beynin diğer alanlarında görülse de bu değişiklikler genellikle paryetooksipital bölgelerin tutulumu ile birlikte olmaktadır. Burada, radyolojik incelemelerde ağırlıklı olarak frontotemporal alanları etkileyen atipik hipertansif ensefalopatili bir olgunun klinik, laboratuar, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları sunulmuş ve ayırıcı tanı literatür eşliğinde tartışılmıştır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]