[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 225-226
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Yenidoğan Pierre Robin Sendromu Olgusu
Ayşegül Neşe ÇITAK KURT, Erdal YILMAZ, Abdullah KURT, Cesur ÖCAL, Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Pierre Robin sendromu, ilk kez 1920 yılında Pierre Robin tarafından mikrognati, yarık damak, glossopitozdan oluşan üçlü triad olarak tanımlanmıştır. Bu hastalarda konjenital kalp hastalığı görülme riskinin arttığı bilinmektedir. Tanımlanan olgu, yenidoğan erkek hasta, yarık damak, mikrognati, glossopitoz ve perimembranöz ventriküler septal defekti vardı. Sendromun prenatal tanısı zordur. Ancak doğumda yapılan dikkatli bir fizik inceleme ile tanı basit olarak konabilir ve uygun tekniklerle anomaliler açısından taranabilir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]