[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 227-228
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilateral Ota Nevus Olgusu
Demet ÇİÇEK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Naevus fusculoeruleus ophthalmomaxillaris olarak da bilinen Ota nevus, 1939 yılında Japon dermatolog Ota tarafından tanımlanmıştır []. Trigeminal sinirin 1. ve 2. dallarının innerve ettiği bölgelerdeki deri ve mukozalarda pigmentasyon artışı ile karakterizedir. Lezyonlar genellikle unilateraldir ancak olguların %5’inde bilateral olduğu bildirilmiştir. Yüzünde ve gözlerinde kahverengi lekelenme şikayeti ile polikliniğimize başvuran ve bilateral Ota nevus tanısı alan 32 yaşındaki bayan olguyu nadir görülmesi nedeniyle yayınlamayı uygun bulduk. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]