[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 231-233
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lateral Medüller Sendrom ve Eşlik Eden Dirençli Hıçkırığın Gabapentinle Tedavisi
M Said BERİLGEN, Caner Feyzi DEMİR, Meliha AYDIN, Ercan ERDOĞAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Lateral medüller sendromun seyri sırasında görülebilen bir semptom olan hıçkırık, diafragmanın ve eksternal (inspiratuar) interkostal kasların ani kasılması ve glottisin kapanması sonucu ortaya çıkar. Kronik hıçkırığın eşlik ettiği lateral medüller infarktı bulunan bir olgumuzu, gabapentinle dramatik iyileşmesini ve ilişkili olduğunu düşündüğümüz olası patofizyolojik mekanizmayı sunduk. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]