[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 243-244
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multiple Myelomalı Hastada Gelişen Bir Pnömokok Septik Artriti
Yusuf YAKUPOĞULLARI1, Lokman KARAKURT2, Aziz Ramazan DİLEK1, Ahmet KİZİRGİL1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu olgu bildirisinde, hastanemiz ortopedi kliniğinde vertebral fraktür nedeniyle yatarak tedavi görmekte olan multiple myelomalı yaşlı bir hastada gelişen, Streptococcus pneumoniae’nın neden olduğu bir septik artrit olgusu sunulmuştur. Hasta, dört haftalık sefamezin tedavisini takiben komplikasyonsuz olarak tamamen iyileşmiştir. S. pneumoniae’nın özellikle çocuklar veya riskli yaşlı hastalarda nadiren de olsa septik artrit olgularına yol açabileceği göz önünde tutulmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]