[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-176
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karaciğer Metastazlarında Dinamik Spiral Bilgisayarlı Tomografinin Diagnostik Rolü
Atilla ARSLANOĞLU1, Sebahattin SARI2
1Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği, VAN
2Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği, ELAZIĞ

Giriş: Karaciğer metastazlarında dinamik spiral bilgisayarlı tomografinin rolünü incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Karaciğerde fokal kitle lezyonu olan toplam 50 hasta dinamik trifazik spiral BT ile incelenmiştir. Karaciğer lezyonların boyanma paternlerini saptamak için arteriel, portal ve geç fazda ayrı ayrı 3 kez taranmıştır. Böylece metastaz ve hemanjiomların boyanma karakteristiklerini ayrı ayrı değerlendirmek mümkün oldu.

Bulgular: Bu çalışmada, karaciğerdeki metastatik lezyonların %96.6’nın arteriyel ve portal fazda, üniform hipodens veya periferal hiperdens boyanma paterni gösterdiğini saptadık. Ancak hemanjiom olgularımızda da %93.7 oranında arteriyel ve portal fazda aynı boyanma özelliği gözlenmekte, fakat geç fazda lezyonlar total hiperdens veya total izodens hale gelmekte veya santral opasifikasyon artmaktaydı. Hipervasküler bir tümör olarak bilinen pankreas islet cell karsinomlu olgumuzda hipervasküler metastazlar sadece arteriyel fazda hiperdens olarak izlendi.

Sonuç: Trifazik dinamik spiral BT incelemesi karaciğerdeki fokal lezyonların ayırıcı tanısında önemli bilgiler vermesi ve lezyonların komşu vasküler yapılarla olan ilişkisini değerlendirmesi nedeniyle, klinik kullanımda karaciğerde fokal lezyonları olan hastalarda seçilebilecek değerli bir yöntem olduğu kanaatine varılmıştır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]