[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Astım Atağındaki Hastalarda İnhaler N-Asetil-L-Sistein Tedavisinin İndükte Balgamda Glutatyon ve Nitrit Seviyeleri Üzerine Etkisi
Figen DEVECİ1, Teyfik TURGUT1, Nevin İLHAN2, Gamze KIRKIL1, Mehmet Hamdi MUZ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Oksidanlar ile antioksidanlar arasındaki dengesizlik astım patogenezinde, özellikle de ataklar sırasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalısmanın amacı N-asetil-L-sistein (NAC) tedavisinin astım atağındaki hastaların balgam nitrit (NO2 -) ve redükte glutatyon (GSH) seviyeleri üzerine etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çift-kör plasebo kontrollü bir çalışmadır. Onbir sağlıklı kontrol (SK) ve 25 astım atağındaki hastanın indükte balgamlarında GSH, NO2 - seviyeleri, hücre sayımları ve plazma NO2 - seviyeleri tedavi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirildi. Akut astım atağındaki 15 hastaya atak süresince inhaler NAC tedavisi verildi.

Bulgular: Astım subgruplarında plazma ve balgam NO2 - ve balgam GSH seviyeleri SK grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (plazma NO2 - seviyesi için; NAC tedavisi alan grupta p<0.01, plasebo uygulanan grupta p<0.005, balgam GSH ve NO2 - seviyesi için her iki gruptap<0.001). NAC tedavisi alan grubun balgam GSH seviyesi tedavi sonrasında, tedavi öncesi değere göre anlamlı olmamakla birlikte artıs gösterdi. NAC tedavisi ve plasebo uygulanan her iki grupta balgam ve plazma NO2 - seviyeleri tedavi sonrasında anlamlı derecede azaldı (balgam NO2 - seviyesi için NAC tedavisi alan grupta p<0.005, plasebo uygulanan grupta p<0.01; plazma NO2 - seviyesi için NAC tedavisi alan grupta p<0.005, plasebo uygulanan grupta p<0.01).

Sonuç: Bu bulgular astım hastalarına atak sırasında standart atak tedavisine NAC eklenmesinin oksidan-antioksidan dengeyi değiştirmediğini göstermektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]