[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multipl Sklerozlu Olguda Çift Görme Olmadan Altıncı Sinir Tutulumu
Peykan TÜRKÇÜOĞLU1, Burak TURGUT1, Ülkü ÇELİKER1, Hanifi YILDIRIM2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Multipl Skleroz (MS), santral sinir sistemini tutan, alevlenmeler ve sönmelerle seyreden kronik demiyelizan bir hastalıktır. Etiyopatogenezde myeline karşı immün cevap rol oynar. MS’ da motor oküler belirtiler nadir değildir. İnternükleer oftalmopleji, multipl skleroz hastalarında en sık gözlenen horizontal bakış bozukluğu olmasına karşın altıncı sinir paraliziside nadir değildir. Göz hareketinden sorumlu sinirlerin edinsel paralizlerinde en önemli belirti çift görmedir. Ancak sunduğumuz altıncı sinir paralizili kırk bir yaşındaki MS hastasında, çift görme şikayeti yoktu. Çift görme belirtisinin olmaması sol göz görme alanındaki santral skotom ile açıklanabildi. MS hastalarının göz hareket muayeneleri yapılırken çift görme belirtisinin, geçirilmiş optik nörit sekeli sebebiyle tespit edilemeyeceği akılda tutulmalıdır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]