[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Skafoid Kemiğin Osteoid Osteoması
Taçkın ÖZALP, Hüseyin YERCAN, Güvenir OKÇU
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, MANİSA

İyi huylu, soliter ve ağrılı osteoblastik bir lezyon osteoid osteomanın karpal yerleşimi oldukça nadir görülen bir durumdur. Elde görülen lezyonlarda tanı spesifik olmayan semptomlara bağlı olarak gecikebilir ve tümör yanlışlıkla başka bir hastalık olarak tedavi edilebilir. Burada daha önceden de Quervain tenosinoviti olarak tedavi edilmiş nadir bir osteoid osteoma olgusu sunulmuştur. Küretaj ve otojen kemik grefti uygulaması ile semptomlar operasyonun hemen ardından hızlı bir şekilde yatışmıştır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]