[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yaşlı Bir Kadında İntraduktal Papillom Olgusu
Selma ÇUKUR1, Murat ALPER2, Mehmet YAŞAR3
1Bolu Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, BOLU
2Ankara Dışkapı Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BOLU

İntraduktal Papillomlar (İDP) bening meme lezyonlarındandır. En sık 50 yaşından sonra 5-6. dekatta görülür. Literatürde bildirilmiş az sayıda yaşlı vaka vardır. Burada 74 yaşındaki bir bayan hastanın sağ memesinde görülen İntraduktal Papillom vakası nadir olması nedeniyle sunulmuştur.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]