[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-126
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüz ve Boynun Önemli Vasküler Anomalileri-Klinik Önemleriyle Birlikte Bir Kadavra Çalışması
Venkata Ramana VOLLALA1, Sreenivasa Rao BOLLA2, Narendra PAMİDİ3
1Melaka Manipal Medical College, Anatomy, Manipal, INDIA
2Mamatha Medical College, Anatomy, Khammam
3Melaka Manipal Medical College, Anatomy, Manipal, INDIA

Amaç: Bu çalışmanın amacı yüz ve boyundaki vasküler varyasyonları ortaya çıkarmaktır

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada her iki cinsiyetten 75 kadavra kullanıldı. Bu kadavraların baş ve boyun disseksiyonları Kasturba Medical College ve Melaka Manipal Medical College anatomi bölümleri tarafından yapıldı.

Bulgular: 75 kadavranın tamamı incelendiğinde 4 farklı kadavrada 5 varyasyona rastlandı. Bulgular şunları içeriyordu; V. facialis, v.retromandibularis ve v.submentalisi verdikten sonra v.jugularis externa olarak devam ediyordu. Normal pozisyonun daha aşağısında yerleşimli bifurkasyo karotidis ve a.carotis externa nın anormal dallanması. Lateral yerleşimli a.carotis externa. V.jugularis externaya dökülen birleşik facial ven, v.jugularis externanın anormal yapısı.

Sonuç: Baş ve boynun damarların anatomisi iyi bir şekilde bilinmesi gereklidir. Superficial venöz sistem varyasyonları ile arterlerin ve onların dallanmalarının varyasyonlarının bilgileri ve bunların tanısal görüntülenmesi damar cerrahisi işlemleri sırasında önemlidir. Baş ve boyun bölgesinin kan damarları tanı ve cerrahi açısından oldukça önemli olduğundan bu çalışma kayda değerdir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]