[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 144-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Toraks ve Boyun Metastazı Yapan Mikst Germ Hücreli Testis Tümörü
Gülçin CİHANGİROĞLU1, Bengü ÇOBANOĞLU1, Sultan PEHLİVAN1, Aziz KARAOĞLU2, Akın Eraslan BALCI3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Testis tümörleri değişik hücre tiplerinden gelişir. En sık ve agresif testis tümör tipi germ hücreli tümörlerdir. Germ hücreli tümörler seminomlar ya da nonseminomatöz tümörler şeklinde olabilir. Testisin non-seminomatöz germ hücreli tümörleri primer olarak genç erkeklerde görülür. Bu tümörler saf (tek bir histolojik tip) ve mikst form ( birden fazla histolojik tip) olabilir. En sık görülen mikst germ hücreli tümör kombinasyonu teratom, embriyonal karsinom, yolksac tümördür. Yolk sac tümörü infant ve çocuklarda en sıktır ve germ hücreli tümörlerin yaklaşık %65’ ini oluşturur. Fakat yetişkinlerde nadir görülür. Burada 36 yaşında, yaygın metastatik kitlesi bulunan testiküler mikst germ hücreli tümör olgusu sunulmuştur. Toraks ve abdominal bilgisayarlı tomografide lateral servikal bölgede, anterior mediastende ve abdomende yaygın kitle saptanmış olup klinik olarak şüpheli tanısı lenfomadır. Kitleden yapılan biyopsi ile testisin mikst germ hücreli tümörü (teratom ve Yolk sac) tanısı verilmiştir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]