[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İmmatür Mediastinal Teratom: Radyolojik Bulgular (Olgu Sunumu)
Ayse Murat AYDIN, Mustafa KOÇ, A.Kursad POYRAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

İmmatür mediastinal teratom, metastaz ve rekürrrens bulguları gösterebilen, nadir, malign bir neoplasm olup, histolojik olarak embriyonel dokulardan oluşan farklı bir yapıya sahiptir. Bilgisayarlı tomografi (BT) tümörün yerini, yayılımını, ayrıca içerdiği kalsifikasyon, sıvı, yağ dokusu ve yumuşak doku kısımlarını gösterir. BT tanı için seçilecek ilk radyolojik modalite olmakla birlikte, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile birlikte değerlendirme; karakterizasyon, lokalizasyon ve operasyon kriterlerini belirleme açısından oldukça değerlidir. Biz bu yazıda immatür mediastinal teratomun radyolojik bulgularını sunduk.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]