[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 153-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sinovial Sıvı Kültüründe Kan Kültürü Sisteminin Kullanılması İle Tespit Edilen Diz Ekleminde Brusellar Prostetik Artrit Olgusu
Emel Sesli ÇETİN1, Selçuk KAYA1, Tolga ATAY2, Mustafa DEMİRCİ1, Hüseyin YORGANCIGİL2
1Süleyman DemirelÜniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
2Süleyman DemirelÜniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, ISPARTA

Geç infeksiyonlar artroplasti sonrası görülen seyrek fakat en önemli komplikasyonlar arsında yer almaktadır. Literatürde Brucellae türlerinin neden olduğu prostetik infeksiyonlar nadiren bildirilmektedir. Ayrıca Brucella cinsi bakterilerin yavaş ve zor üreme özelliğinden dolayı bu infeksiyonların tanısı sıklıkla zor olmaktadır. Son yıllarda, steril vücut sıvılarının kültüründe kan kültürü sistemlerinin kullanımı sıklıkla önerilmekte, özellikle artritli hastaların sinoviyal sıvılarından Brucellae izolasyonunda bu yöntemin faydalı olduğu bildirilmektedir Dört yıl once total diz protezi yapılmış olan hasta prostetik diz infeksiyonu bulguları ile başvurdu. Sinoviyal sıvı örneğinin kan kültürü sistemine ekimi ile brusellar prostetik monoartrit tanısı konulurken, geleneksel yöntemle ekilen kanlı ve çikolata agarda herhangi bir üreme tespit edilmedi. Sonuç olarak, özellikle endemik olduğu bölgelerde prostetik eklem infeksiyonlarının ayırıcı tanısında brusellozisin de düşünülmesi gerektiği ve uygun kültür ortamları kullanılmadığında tanının atlanabileceği unutulmamalıdır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]