[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 160-162
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Musculus Brachioradialis’in Bölünmüş Tendonu Arasında Ramus Superficialis Nervi Radialis’in Sıkışması (Wartenberg Sendromu): Nadir Bir Anatomik Varyasyon
İsmail ZARARSIZ, Murat ÖGETÜRK, Evren KÖSE, Sedat MEYDAN, Ufuk TAŞ, İlter KUŞ, Mustafa SARSILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Anatomi laboratuvarında yapılan rutin diseksiyon çalışmaları sırasında 36 yaşındaki bir erkek kadavranın sol üst ekstremitesinde, ramus superficialis nervi radialis (RSNR)’in alışılmışın dışında bir seyri ile karşılaştık. Musculus brachioradialis’in önkoldaki sonlanma tendonu iki parçaya ayrılıyor ve RSNR bu iki parça arasından geçiyordu. Komşu anatomik yapıların seyri ve lokalizasyonları normaldi. RSNR’nin bu anormal seyri sonucu, musculus brachioradialis’in hareketleri esnasında sinirin sıkışmış olabileceği düşünüldü. Tespit edilen bu anatomik varyasyon, el bileği, el sırtı ve önkol radial tarafta ağrı, uyuşukluk ve duyu kaybı ile karakterize “Wartenberg Sendromu” olarak değerlendirildi. Nadir görülen bu sendromda yapılan klinik değerlendirmeler ve cerrahi yaklaşımlar açısından bölge anatomisinin önemi vurgulandı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]