[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-206
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Brusella Melitensis Nedeniyle Karsinoma Benzeyen Tiroidit Vakası
Ali Kemal UZUNLAR
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Bu çalışmada, tiroidde ağrısız kitlesi bulunan ve malign tiroid tümör nedeniyle opere dilen 27 yaşında bayan hasta rapor edilmiştir. Tümör tanısıyla rezeke edilen tiroidektomi materyalinin başka bir patoloji laboratuvarında incelenmesinde adenokarsinom metastaz tanısı verilmiş, ancak hastanın kapsamlı araştırılmasında tiroiddeki lezyonun süpüratif brusella tiroiditine bağlı sekonder kronik iltihabi değişiklikler olduğu anlaşıldı. Hastanın tiroid fonksiyonları normal sınırlarda izlendi. Brusellanın sık görüldüğü bölgelerde tiroidde soğuk nodulu bulunan hastalarda Brusella tanısı hatırlanmalıdır. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]