[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 207-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Friedreich Ataksisinde Anestezi
Gonca Çağlar TOPRAK, Aynur KAPLAN, Hülya GÖKSU, Mithat KAHRAMANOĞLU, Ömer Lütfi ERHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Friedreich ataksisi nadir görülen, herediter, nörodejeneratif bir hastalıktır. Kardiyak, pulmoner ve endokrin bulgular görülmekle beraber nörolojik bulgular ön plandadır. Motor nöron hastalığı olmasından dolayı kas gevşetici kullanımına özel dikkat gerektirmektedir. Sunumuzda akut apandisit nedeniyle opere edilen Friedreich ataksili 24 yaşındaki kadın hastada anestezik yaklaşımımızı aktarmak istedik.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]