[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 210-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir İnflamatuvar Meme Karsinom (Karsinoma Erizipeloides) Olgusu
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Nursel DİLEK1, Betül DEMİR1, Ferda DAĞLI2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Karsinoma erizipeloides (KE), inflamatuvar metastatik karsinom olarak da bilinen, malignensilere bağlı olarak gelisen, nadir görülen bir kutanöz metastazdır. Kutanöz metastazlar içinde karsinoma erizipeloides gelişme oranı %3.8-%5.2 olarak bildirilmiştir. Genellikle meme karsinomlarına bağlı olarak gelişir. Ancak malign melanom, akciğer, tiroid, prostat, larinks ve gastrik adenokarsinomlarının neden olduğu vakalar da mevcuttur.

İnvaziv duktal karsinom tanısıyla sağ modifiye radikal mastektomi yapılan, siklofosfamid, adriamisin ve fluorourasil kemoterapisi alan 38 yaşında bayan hasta, operasyon bölgesinde kızarıklık ve sağ kolda şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Lezyonlardan alınan biyopsi materyalinin histopatolojik incelenmesinde yüzeyel ve derin dermal lenfatiklerin tümör hücreleri ile invaze olduğu görülerek karsinoma erizipeloides tanısı konuldu. Hastanın mevcut kemoterapisine devam edildi ancak klinik düzelme sağlanamadı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]