[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 389-392
[ English ]
YARIK AYAK DEFORMİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Lokman KARAKURT1, Rüştü KÖSE2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Konjenital yarık-ayak deformitesi nadir görülmektedir. Bu deformite genelde bilateraldir ve başka anomalilerle birlikte bulunabilmektedir. Tedavide fonksiyonel, röntgenografik ve kozmetik yönden tatmin edici sonuç alınmaya çalışılır. Biz konjenital yarık-el / yarık-ayak deformitesi nedeniyle ameliyat ettiğimiz bir olgumuzu tartışmayı amaçladık. Bilateral yarık-el / yarık-ayak anomalisi olan 10 yaşında erkek hastanın ayak deformitelerine cerrahi teknik olarak kapsülotomi, k- teli ile tespit ve sindaktilizm yaptık. Tedavi sonrası 22 aylık takibimizde fonksiyonel, kozmetik ve radyolojik sonucumuz tatmin ediciydi.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]