[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 271-273
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut aort diseksiyonu sonrasında gelişen akut pankreatitli bir olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Ahmet BAYDIN1, Selim GENC2, Dursun AYGUN3, Arif Onur EDEN2, Turker YARDAN1, Muzaffer BAHCİVAN4
1Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Samsun-TURKEY
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Samsun-TURKEY
3Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Samsun-TURKEY
4Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Kardiovascular Surgery, Samsun-TURKEY

Akut aort diseksiyonu (AAD) nadir görülen ve mortalitesi yüksek bir klinik tablodur. Erken teşhis ve tedavi mortalitenin azaltılmasında önemlidir. Klasik olarak AAD ani ve şiddetli göğüs ağrısı, sırt ağrısı veya karın ağrısı ile karakterizedir. Ancak AAD’lu hastalar diseksiyonun bulunduğu bölgeye bağlı olarak çok farklı klinik bulgularla başvurabilirler. Bu çalışmadaki amacımız AAD'nun nadiren de olsa gastrointestinal semptomlara neden olabileceğini vurgulamaktır. Bu yazıda karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran ve akut pankreatite neden olan AAD’lu bir olgu sunulmuştur.©2008, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]