[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 283-285
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erişkinde Paratestiküler Fibröz Hamartom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Nusret AKPOLAT1, Gülçin CİHANGİROĞLU2, Mustafa Kemal ATİKELER3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloj Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloj Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Fibröz hamartom (FH), normal olarak bir dokuda bulunan matür hücre ve doku elemanlarının aşırı büyümesiyle oluşan, neoplazmı taklit eden fokal bir malformasyondur. Ancak bu dokuların düzensiz çoğalmasıyla karakterizedir. FHlar, genellikle çocukluk çağında görülür ve baş-boyun bölgesi, gastrointestinal sistem ve akciğerlerde ortaya çıkar. Ancak daha önce erişkinde paratestiküler yerleşim bildirilmemiştir. Sağ testiküler kitlesi olan 47 yaşındaki erkek hastaya paratestiküler fibröz hamartom tanısı koyduk. Bu, ingilizce literatürde erişkinde paratestiküler yerleşimli ilk fibröz hamartom olgusudur. Olguyu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]