[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 286-287
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Venöz lümene kaçırılan klavuz telin minimal invaziv yöntemle çıkartılması: olgu sunumu
Ali Vefa ÖZCAN1, Harun EVRENGÜL2, Bilgin EMRECAN1, Halil TANRIVERDİ2, İbrahim GÖKŞİN1
1Pamukkale Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kınıklı DENİZLİ

Subklaviyan kateterizasyon sırasında, klavuz telin venöz lümene kaçırılması nadir bir komplikasyondur. Akut miyokard infarktüsüne bağlı kardiyak arrest gelişen bir hastaya, geçici pace-maker takılması sırasında; subklaviyan kateterin klavuz teli venöz lümene kaçırıldı. Klavuz telin vena kava inferiordan sağ iliyak vene uzandığı tespit edildi. Ancak sağ femoral venden yapılan cerrahi girişimle klavuz tel çıkartılamadı. Biz bu yazıda; kavuz telin endovasküler kement yöntemiyle, vena kava inferiordan çıkartılmasını sunmak istedik. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]