[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 288-290
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Monteggia Kırığı ile Birlikte Kapitellum Kırığının Görüldüğü Nadir Bir Olgu
Oktay BELHAN, H. Bayram TOSUN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Mehmet BULUT, Erhan SERİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Monteggia kırığı, ulnanın 1/3 proksimal kırığı ile birlikte radius başındaki çıkığa verilen addır. Literatürde monteggia kırığı ile birlikte değişik kırık ve çıkıkların görüldüğü, ancak kapitellum kırığıyla birlikte olduğu hiçbir vakaya rastlanmamıştır. Yüksekten düşme nedeniyle sol dirseğinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı olan 10 yaşındaki erkek hastanın çekilen radyogramında, ulna 1/3 proksimalinde lateral açılanma gösteren kırık, radius başı lateral çıkığı (Bado tip III) ve kapitellum kırığı tespit edildi. Acil olarak genel anestezi altında ulna kırığı ve radiusdaki çıkık kapalı manüplasyon ile redükte edildi, kapitellum kırığı ise indirekt olarak redükte oldu. Perkutan K-teli ile ulna ve radius tespit edildi ve uygun pozisyonda uzun kol sirküler alçıya alındı. 4. haftada alçı ve radius boynundaki K-teli çıkartıldı ve hareket başlandı. 6. haftada da ulnadaki K-teli çıkartıldı. Ameliyat sonrası 4. yıldaki kontrolünde, dirsek fonksiyonları tamdı. Radyolojik olarak radius başı yerinde, ulna ve kapitellum anatomik pozisyonda kaynamış durumdaydı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]