[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 216-218
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Medullar Sünger Böbrek İle İlişkili Karoli Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mehmet İlkin NAHARCI1, Gökhan ERDEM1, Cemal Nuri ERÇİN2, Teoman DOĞRU1, İlker TAŞÇI1, Fatih ÖRS3, Serkan TAPAN4, Alper SÖNMEZ1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye

Biz burada medullar sünger böbreği ile beraber Caroli sendromu olan bir olguyu sunup literatürü gözden geçirdik. 21 yaşındaki bir erkek iç hastalıkları kliniğimize yorgunluk, iştahsızlık ve tekrarlayan sağ üst kadran ağrısı ile başvurdu. Batın ultrasonografisinde hepatomegali ve intrahepatik safra kanallarında birçok dilatasyon görüldü. Batının bilgisayarlı tomografisi ile incelenmesinde karaciğerin her iki lobunda kistik oluşumlar, ayrıca böbrekte medullar kistler görüldü. Manyetik rezonans kolanjiopankreatografi tetkikinde intrahepatik safra kanallarında birçok kistik dilatasyon tespit edildi. Ana safra kanalı ve ekstrahepatik safra kanalları normaldi. Hastanın 12 yıl önce Caroli sendromu tanısı konulan bir erkek kardeşi vardı, ancak ailenin diğer üyelerinin radyolojik araştırmalarında anormallik görülmedi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]