[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-033
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Orofasiyal Yarıkların Prenatal Tanı ve Değerlendirilmesi
Miğraci TOSUN, Burcu TORUMTAY, Devran BILDIRCIN, Handan ÇELİK, Mehmet B. ÇETİNKAYA, Erdal MALATYALIOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kurupelit / SAMSUN, Türkiye

Amaç: Yarık dudak/damak tespit edilen fetusların değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniği'nde Ocak 2007 - Aralık 2008 tarihleri arasında yarık dudak/damak tespit edilen fetuslar incelendi.

Bulgular: Toplam sekiz fetus değerlendirildi. Risk faktörü olarak sadece bir olguda sigara vardı. Dört olguda unilateral yarık dudak/damak, üç olguda bilateral yarık dudak/damak, bir olguda ise median yarık dudak/damak tespit edildi. Karyotip analizini kabul eden dört olgudan ikisinde normal karyotip, üçüncüsünde 46,XY,der(15)t(10;15)(q22.2;q11.2)pat karyotip mevcuttu. Dördüncü olguda karyotip 46,XY olmasına rağmen ultrasonografide kız fenotip tespit edildi. Ek anomali olarak tek umblikal arter, serebellar vermis agenezisi, ventrikülomegali ve kalpte Fallot Tetralojisi belirlendi.

Sonuç: Yarık dudak/damak tespit edilen olgulara karyotip tayini, fetal ekokardiografi ve ek anomalilerin araştırılması amacıyla ayrıntılı ultrasonografi yapılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]