[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-057
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Semptomatik Tarlov Kistinin Tanısal Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi: Olgu Sunumu
Soner YAYCIOĞLU1, Hakan AK1, Fürüzan KAÇAR2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, AYDIN, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN, Türkiye

Tarlov kisti olarakta bilinen sakral perinoral kistler dorsal kök gangliyonu ile sinir kökünün birleşme noktasından kaynaklanmaktadır. Bunlar genellikle asemptomatiktirler ve herhangi bir yakınmaya yol açmamaktadırlar. Tarlov bu kistleri 3 temel kriterin varlığına dayanarak tanımlamıştır. Bununla birlikte daha sonraki bazı çalışmalarda bu kistlere tanı konulurken bu temel kriterlere dayanılmadığı görülmektedir. Bu yazıda semptomatik tarlov kisti tanısı konulan ve ameliyat edilen 40 yaşında bir bayan olgu sunulacak ve literatür eşliğinde bu tanı kriterleri tekrar gözden geçirilecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]