[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prevertebral Dev Lipoma: Olgu Sunumu
İbrahim KESKİNÖZ
Ağrı Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, AĞRI, Türkiye

Lipoma adipoz dokudan orijinlenen iyi sınırlı mezenkimal tümördür. Benign yağ tümörleri normalde yağ bulunan her lokalizasyondan ortaya çıkabilirler. Baş boyun bölgesinde en sık görülen lokalizasyon posterior subkutan boyundur. İntermusküler benign lipoma sıklıkla anterior abdominal duvar üzerinde bulunur, ancak baş boyun bölgesinde nadirdir. Biz bu vaka takdimimizde fluktuan baş-boyun ağrılı 28 yaşındaki erkek hastayı sunduk. Preoperatif dönemde palpasyonla kitle lezyonu tespit edilemedi. Bilgisayarlı tomografide prevertebral alandan kaynaklanan iyi sınırlı intermusküler dev kitle lezyonu izlendi. Kitle homojen, hipodens ve çevre kas yapısına invazyon göstermemekteydi. İnce iğne aspirasyon sitolojisi matür adipositler olarak bulundu ve lezyon lipoma olarak kabul edildi. Olguda anterior-posterior cerrahi yaklaşım uygulandı. 24 aylık takipte baş boyun ağrısı veya tümör rekürrens bulgusu görülmedi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]