[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-063
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dorsal Pankreas Agenezisinin BT Tanısı
Naime ALTINKAYA, Şenay DEMİR, Özlem ALKAN, Belgin KARAN, Zafer KOÇ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, ADANA, Türkiye

Dorsal pankreas agenezisi pankreasın korpus ve kuyruğunun yokluğu ile karakterize nadir görülen pankreasın konjenital anomalisidir. Bu çalışmada epigastrik ağrı ile başvuran komplet dorsal pankeras agenezisi saptanan 52 yaşında kadın olgu sunuldu. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile pankreasın başı normal şekilde izlenirken, pankreasın korpus ve kuyruk kesimi gözlenmedi. Splenik venin anteriorundaki distal pankreas yatağını incebarsak (jejunal segmentler) ve midenin doldurduğu izlendi, dorsal pankreas agenezisi tanısı konuldu. Dependan barsak ve dependan mide işareti olarak tanımlanan bu bulgular ile ÇKBT de dorsal pankreas agenezisi tanısı konulabilir ve ileri radyolojik incelemeler önlenebilir. Bizim olgumuzda literatürden farklı olarak hem dependan mide hem de dependan barsak işareti bulunmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]