[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-069
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Situs İnversus Totalisi Bulunan Bir Hastada Laparoskopik Kolesistektomi
Volkan ÖZBEN1, Sinan ÇARKMAN1, Erman AYTAÇ1, Ziya SALİHOĞLU2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye

Laparoskopik kolesistektomi, 1987 yılında Mouret'in bu ameliyatı tanıtmasının ardından standart bir yaklaşım olmuştur. Situs inversus totalis, organların vücudun karşı tarafına yer değiştirdiği ender bir anomalidir. Bu tür ender hastalarda safra kesesi hastalıkları nedeni ile yapılan laparoskopik kolesistektomi olguları literatürde bildirilmiştir. Semptomatik kolelityazis nedeni ile başvuran, situs inversus totalis tanısı olan ve daha önce çoğul karın ameliyatları geçirmiş bir hastayı sunmayı amaçladık. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatında yapılan teknik değişikliklere özellikle dikkat çektik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]