[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diz ve Ayak Bileği Eklemlerinin Hareket Genişliklerinin Ölçümü
Hakan AKDERE
Özel Çerkezköy Hastanesi, Anatomi Phd/Üroloji, Çerkezköy, TEKİRDAĞ, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda herhangi bir tıbbı problemi olmayan yetişkin kişilerde diz ve ayak bileği eklem hareket kapasite ölçülmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Ölçümler 40 bayan 40 erkek olmak üzere yaşları 17 -22 arası değişen denekler üzerinde dijital elektronik inklinometre aleti kullanılarak yapılmıştır. Diz ekleminde Fleksiyon, int. Rotasyon, ekst. Rotasyon hareket kapasiteleri erkek ve bayanlarda sağ-sol taraf olarak ölçüldü.

Bulgular: Erkeklerin ve kadınların Fleksiyon hacminde kendi aralarında ve sağ-sol karşılaştırılmasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). Fakat erkekler ile kadınlar karşılaştığında: Erkekler int. rot.11±1.9,eks. rot.24±2.1, Bayanlar int. rot. 9.6±1.8, eks. rot.20.8±2.3 rotasyon (internaleksternal) hareket genişlikleri istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı fazla olduğu görüldü (p<0.05). Ayak bileği ekleminde, dorsal fleksiyon, plantar fleksiyon, inversiyon ve eversiyon hareket genişlikleri ölçüldü. Erkeklerin ve kadınların ayak bileği hareketlerinin kendi içlerinde karşılaştırılmasında sağ-sol ayak arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Diğer tarafta ise dorsal fleksiyon hareket kapasitesi (erkeklerde 21.2±2.3, bayanlarda 19.1±2.2) erkekler lehine anlamlı fazla bulunurken (p<0.05), plantar fleksiyon , inversiyon ve eversiyon hareket kapasiteleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Kadınlarda rotasyon hareket kapasitesinin erkeklere göre az olmasını topuklu ayakkabı giyimiyle bağlantılı olabileceğini düşündük. Çünkü topuklu ayakkabı giyenlerde diz eklemi kinetiği bozulmaktadır. Sonuç olarak bulduğumuz ortalama hareket kapasite değerleri sağlıklı ve genç Türk insanı için bir standart oluşturacağı ve eklem hastalıklarında oluşan hareket kayıplarının tedavisinde hekimlere yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]