[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntraabdominal Kitle Olarak Prezente Olan Perfore Apandisite Bağli Sağ İliak Fossa Absesi
Yavuz ALBAYRAK1, Fatih ALBAYRAK2, Hakan DURSUN2, Ayse ALBAYRAK3, Muhammet H. UYANIK4, Serkan CERRAH2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ERZURUM, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM, Türkiye
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ERZURUM, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM, Türkiye

Akut apandisit en sık akut karın yapan nedenlerin başında gelir. En sık genç erişkinlerde görülür. Perfore apandisit nedeniyle oluşan sağ iliak fossa apseli bir olguyu sunuyoruz. Otuzdokuz yaşında kadın hastanın 2 aydır süren abdominal belirtilerin bulunmadığı, ilerleyici sağ kasık ağrısı ve ağrılı karın şişliği şikayeti vardı. Laboratuar testlerinde normal beyaz küre sayısı ve anemi vardı. Hastaya yapılan bilgisayarlı tomografide sağ ingüinal bölgede, intraabdominal alanla bağlantılı apse izlendi. Yapılan cerrahi sonrası hastada, perfore apandisite bağlı apse vardı. Akut apandisit, atipik klinik görünümlerle ortaya çıkabilir ve dikkatlice tedavi edilmedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]