[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Subdural Hematomun Spontan Rezolüsyon ve Redüstirbüsyonu: BT ve MR Bulguları
Hanefi YILDIRIM, Tülin ÖZTÜRK, Meltem ESEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Akut subdural hematom (ASDH) nöroşirurji acillerinden biridir. ASDH yüksek mortalite oranı ile ciddi bir travma sekelidir. ASDH'un hızlı rezolüsyon ve redüstirbüsyonun gerçek insidansı bilinmemektedir. Akut subdural hematomun spontan rezolüsyon ve redüstirbüsyonu nadirdir ve mekanizması henüz anlaşılamamıştır. Bu çalışmayı sunmaktaki amacımız; 68 yaşında erkek hastanın travma sonucu gelişen interhemisferik seviyede subfalsin yerleşimli akut subdural hematomun MR ve BT ile rezolüsyon ve redüstirbüsyonunu literatür ışığında ortaya koymaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]