[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-148
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Serçe Parmakta Subungual Osteokondrom:Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Cihan ADANAS1, Omer YILMAZ2, Mahmut DUYMUS2, Alper BOZKURT2
1Erciş State Hospital, Department of Orthopedics, Van, Turkey
2Ankara Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Osteokondromlar nadir görülen kemik tümörleridir. Bazen subungual bölgede gelişebilirler. Klinik olarak, yavaş büyüyen kitleler şeklindedirler ve geliştiği tırnak yatağında deformiye neden olurlar. Biz burada literatürde nadir yayınlanmış olan serçe parmakta subungual osteokondrom vakasını sunuyoruz. Radyolojik bulgular tanısaldı, tedavi lokal eksizyonla gerçekleştirildi. Tanı direkt grafi filmi ile kondu ve lezyon tırnak yatağından tamamıyla çıkarıldı. Genç hastada serçe parmakta dens lezyon tespit edilirse lezyonun osteokondrom olabileceği akılda tutulmalı ve biyopsi almak yerine total eksizyon yapmanın uygun olacağı önerilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]