[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üreteral Değişici Epitel Hücreli Karsinomun Supraklavikular Lenf Bezine Metastazı: Olgu Sunumu
Alp Ozgur AKDEMİR1, Murat KOSAN1, Metin TAS1, Umut GONULALAN1, Sibel ERDOGAN2, Mesut CETİNKAYA1
1Ankara Education and Research Hospital, 2nd Department of Urology, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Üreterin primer değişici epitel hücreli karsinomu oldukça nadir görülmektedir. Bilgilerimize göre; üreterin değişici epitel hücreli karsinomunun supraklavikular lenf noduna metastazı literatürde daha önce sadece iki kez bildirilmiştir. Bu olguda, supraklavikular lenf nodu metastazı olan primer üreteral tümörlü 57 yaşında erkek hasta sunulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]