[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 199-201
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolda Nervus Medianus'un Bir Oluşum Varyasyonu
Zeliha FAZLIOĞULLARI1, Mahinur ULUSOY1, Nadire ÜNVER DOĞAN1, Mehmet Tuğrul YILMAZ2, Ahmet Kağan KARABULUT1
1Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda rutin öğrenci diseksiyonları sırasında, 67 yaşındaki erkek kadavrada n. medianus varyasyonuna rastlandı. N. medianus kolun proksimalinde plexus brachialis'ten gelen dallarla normal olarak oluşmaktaydı. Kolun ortasında sinire fasciculus lateralis'ten gelen bir bağlantı dalının katıldığı tespit edildi. Radix lateralis nervi mediani ayrıldıktan sonra fasciculus lateralis'in ikiye ayrıldığı ve her iki dalın da musculus coracobrachialis'i deldiği gözlendi. Periferik sinir sisteminin anatomik varyasyonlarının bilinmesinin klinik nörofizyolojinin doğru yorumlanmasında ve farklı klinik bulguların açıklanmasında yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]