[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 202-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çok Geç Dönem Çıplak Metal Stent Trombozu: Stent İçi Restenozun ve Hiperhomosisteineminin Rolü Ne Olabilir?
Cihan SENGUL1, Olcay OZVEREN2, Hakan FOTBOLCU1, Ismet DINDAR1
1Goztepe Medical Park Hospital, Cardiology Clinic, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University Hospital, Cardiology Clinic, Istanbul, Turkey

Altmışiki yaşındaki erkek acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile kabul edildi. İstirahat elektrokardiyografisinde inferior derivasyonlarda ST yükselmesi saptaması üzerine hastaya akut inferior miyokard infarktüsü tanısı konuldu. Hastadan edinilen tıbbi hikaye doğrultusunda 45 ay öncesinde başka bir merkezde kararlı angina pektoris kliniği ile sirkumfleks koroner arterine çıplak metal stent takıldığı öğrenildi. Acil yapılan koroner anjiografisinde sirkumfleks arterdeki önceki stentin akut oklüzyonu saptandı. Balon anjioplasti ardından yeni bir çıplak metal stent implante edilerek sirkumfleks arterde TIMI-3 akım elde edildi. Sigara kullanmadığı bilinen hastada tromboz etyolojisini saptamak amaçlı yapılan testler sonucunda vitamin B12 eksikliği ve hiperhomosisteinemi saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]