[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 211-214
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Böbrek Toplayıcı Tübül Kanseri: Olgu Sunumu
Fatih OĞUZ1, Ali GÜNEŞ2, Ali BEYTUR2, Haluk SÖYLEMEZ3, Bülent KATI2, Emine ŞAMDANCI4
1Malatya Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Renal hücreli karsinomlar içerisinde toplayıcı duktal karsinomlar son derece nadir görülür. Bu çalışmada son üç aydır var olan sol yan ağrısı ve pıhtılı hematüri şikâyetiyle başvuran 9 yaşında kız çocuğu sunulmuştur. Abdominal utrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MRI)' da sol böbrek renal pelvis düzeyinde 3 x 2,5 cm boyutda solid kitle lezyonu tespit edildi. Hastaya sol transperitoneal radikal nefrektomi uygulandı. Histopatolojik değerlendirmede; toplayıcı duktal karsinomun papiller tubüler tipi olarak rapor edildi. İmmünhistokimyasal incelemede; sitokeratin-7 (CK-7), HMWCK ve CEA ile immünreaktivite belirlendi. Hastanın kontrollerinde başka organ yayılımı ve lokal nüks saptanmadı. Toplayıcı duktal karsinomlar, son derece ender ve tanısı zor konulan tümörlerdir ve prognozu oldukça kötü seyretmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]