[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-222
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Boyun Kitlesi: Primer Hidatik Kist
Salih BAKIR1, Ramazan GUN1, Ugur FIRAT2, Ediz YORGANCILAR1, Guven TEKBAS3, Ismail TOPCU1
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Ear Nose and Throat, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Diyarbakir, Turkey
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Diyarbakir, Turkey

Hidatik kist hastalığı, Echinococcus granulosus adlı tenyanın larvalarının neden olduğu parazitik bir enfestasyondur. Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu kırsal kesimlerde ve köpek besleme alışkanlığının bulunduğu insan topluluklarında sık görülür. Hidatik kistin tedavi-sinde cerrahi “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Benzimidazol türevleri cerrahi yapılamayacak olgularda ya da cerrahi sonrası rekürrensleri önlemek için kullanılır. Kist hidatik genellikle karaciğer ve akciğerde görülmekle beraber, vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilir. Baş ve boyun bölgesinde kist hidatik oluşumu son derece nadirdir. Bu yüzden boyunda kitle ile gelen hastada bu hastalık genellikle ayırıcı tanıda akla gelmez. Bu nedenle bu olgu sunumunda, 50 yaşındaki bir erkek hastanın primer kist hidatik tanısı almış boyun bölgesindeki nadir kistik kitleyi sunarak, boyunda hidatik kist hastalığı olasılığına dikkat çekmek istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]