[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 223-225
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Olarak Buruna Tütün Çekimine Bağlı Skuamoz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Vefa KINIS1, Ramazan GUN1, Salih BAKIR1, Ediz YORGANCILAR1, Ismail TOPCU1, Ugur FIRAT2
1Dicle Unıversity Faculty of Medicine, Department of Ear Nose and Throat, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Diyarbakir, Turkey

Bu yazıda 16 yıldır burnuna tütün çekme hikayesi olan ve kolumellar ciltte skuamoz hücreli kanser gelişen 57 yaşında bayan hastayı sunduk. Nazal kolumellanın primer kanseri oldukça nadirdir. Bu çok agresif olan ve yeterince rezeke edilmediğinde kolaylıkla çevre yapılara yayılabilen bir tümördür. Bu tümörler radikal olarak tedavi edilmelidir. Bu vakada tümör rezeke edildi ve oluşan defekt nazolabial sulkus flebiyle rekonstrukte edildi. Yüksek rekürrans oranı nedeniyle yakın takip gereklidir. Bu tümörlerin davranışı, evrelemesi ve tedavi seçeneklerini tartışmaya çalıştık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]