[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Keutel Sendromu: Aort Kalsifikasyonu Olan Bir Vaka Sunumu
Pelin AYYILDIZ1, Meltem CEYHAN BILGICI2, Berk OZYILMAZ3, Metin SUNGUR4, Kemal BAYSAL4, Gonul OGUR3
1Samsun Obstetrics and Children Diseases Hospital, Pediatric Cardiology, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Radiology, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Pediatric Genetics, Samsun, Turkey
4Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Pediatric Cardiology, Samsun, Turkey

Keutel sendromu nadir görülen, otozomal resesif bir hastalıktır. Küçük çocuklarda nadir görülen laringotrakeobronşiyal kalsifikasyon nedenlerinden biridir. Bu vakada laringotrakeobronşiyal ve aort kalsifikasyonu olan 6 yaşında kız hastayı sunmayı ve beraberinde Keutel sendromunun klinik bulgularını gözden geçirmeyi amaçladık. Bilgilerimize göre literatürde Keutel sendromlu hastalarda hepatik, renal, koroner ve serebral arterlerde kalsifikasyonlar rapor edilmiştir ancak aort kalsifikasyonu daha önce rapor edilmemiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]