[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolesistostomi ile Tedavi Edilen Ksantogranulomatöz Kolesistit
Ali Vedat DURGUN, Erman AYTAÇ, Asiye PEREK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ksantogranulomatöz kolesistit (KK), safra kesesi duvar kalınlaşmasına sert kıvamlı yapışıklıkların eşlik ettiği, nadir rastlanan bir kronik kolesistit türüdür. KK' te safra kesesi enflamasyonuna ek olarak kolesterol ve safra pigmentlerinin fagosite edilerek safra kesesi duvarının diffüz ya da fokal kalınlaşması mevcuttur. KK tanı ve tedavisinde farklı yaklaşım ve değerlendirmeler bulunması nedeniyle nadir görülen ancak karşılaşıldığında farklı tedavilerin tanımlandığı bir patolojidir. Çalışmamızda safra kesesi karsinomu ön tanısı ile kliniğimize refere edilen ancak ameliyat sırasında yapılan histolojik değerlendirmede KK tanısı konarak kolesistomi ile tedavi edilen hastanın tanı, tedavi ve takip süreci literatür verileri ile birlikte değerlendirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]