[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 010-013
[ English ] [ PDF ]
Portal Ven Rezeksiyonlarında Sınırımız Ne Kadar Olmalı?
Mustafa ÖZSOY1, Mehmet Fatih HASKARACA1, Murat ZEYTUNLU2
1Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Kent Hastanesi, Organ Nakli Kliniği, İzmir, Türkiye

Bilinen en ölümcül kanserler arasında yer alan pankreas kanserlerinde sağkalım oranları halen %5'in altındadır. Radyokemoterapideki gelişmelere rağmen bilinen tek küratif tedavi seçeneği cerrahidir. Ancak pankreas kanseri tanısı alan hastaların yalnızca % 20'si ameliyat edilebilmektedir. Bunun başlıca nedeni pankreasın portal ven gibi majör vasküler yapılara yakın komşuluğu ve invazyonudur. Ameliyat edilebilen hasta sayısını arttırmak amacıyla portal ven rezeksiyonun dâhil olduğu agresif cerrahi prosedürler geliştirilmiştir. Portal ven rezeksiyonu bazı merkezlerce rutin uygulanmasına rağmen ne zaman ve ne kadar portal venin rezeke edilebileceği hakkındaki sorular tartışılmaya devam etmektedir. Bu makalede portal ven rezeksiyonun derecesini ve rekonstrüksiyonun uzun dönem sağkalıma etkisini ve ne kadar uzunlukta portal venin rezeke edilebileceği konusunu araştırmayı amaçladık. Pankreas kanseri nedeniyle portal ven rezeksiyonu uygulanan 29 hasta içerisinden demografik ve histopatolojik verileri benzer olan 3 olgu ele alınmıştır. Bu olgulara değişik derecelerde portal ven rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonları uygulanarak Ro cerrahi sınır elde edilmiştir. İlk iki olguda kısa segment portal ven rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile 3 yıllık bir sağkalım elde edilmesine rağmen uzun segment portal ven rezeksiyonu uygulanan son olgu 8. ayda yayın metastatik hastalık nedeniyle kaybedilmiştir. Literatür verileri ışığında pankreas kanserinde sağkalıma etkili olan faktörler ektrapankreatik hastalık, lenf nodu ve vasküler yapıların tutulumu olduğu bilinmektedir. Bu faktörlerin arasına portal venin invazyon uzunluğunun da dâhil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]