[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 017-020
[ English ] [ PDF ]
Ailesel Multipl Lipomatosis: İki Olgu Sunumu
Ahmet IMERCI1, Ahmet KAYA2, Gokhan ILYAS2, Levent SURER3
1Erzurum Palandöken State Hospital, Orthopaedic and Traumatology, Erzurum, Turkey
2İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Orthopaedic and Traumatology, Izmir, Turkey
3Erzurum Regional Training and Research Hospital, Orthopaedic and Traumatology, Erzurum, Turkey

Belirgin bir neden olmadan bir bireyde meydana gelen Ailesel Multipl Lipomatozis (AML), ayrı bir hastalık antitesi olabilir veya ailenin etkilenen diğer üyelerin görülemeyecek kadar küçük olduğu durumlarda ailesel formun bir belirtisi olabilir. Çalışmamızda AML nedeniyle opere edilen iki erkek kardeşi sunmayı amaçladık. Yaşları 61 ve 47 olan hastaların kollarda, gövdede ve uylukta şişlik, ağrı ve elbise giymekte zorluk şikayeti mevcuttu. Hastalığın klinik özellikleri, genetik bulguları ve tedavi seçenekleri tartışıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]