[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 021-022
[ English ] [ PDF ]
Aplastik Anemili Gebenin Yönetimi: Olgu Sunumu
Mehmet Nafi SAKAR1, Ahmet Engin ATAY2, Talip GUL3
1Ozel Baglar Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
2Ozel Baglar Hospital, Department of Internal Medicine, Diyarbakir, Turkey
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakir, Turkey

Aplastik anemi ve gebelik birlikteliği ender görülür. Annede anemi, kanama ve enfeksiyon görülebilirken, fetüste gelişme kısıtlılığı, erken doğum, intrauterin ölüm izlenebilir. Yirmisekiz yaşında, gravidite 3, parite 2 ve yaşayanı 1 olan hastanın, aplastik anemi tanısı ile 29 haftalık gebeliği mevcuttu. Hastaya belirli aralıklarla obstetrik ultrason ve hemogram bakıldı. Doğum sancılarının olması üzerine başvuran hasta, tokoliz için geç kalındığından erken doğum yaptı. Destek tedavisi maternal ve fetal komplikasyon oranını düşürebilir. Hastalar olası komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmeli, kontrolleri düzenli yapmaları önemle belirtilmelidir. Acil bir durumda erken başvuru yapılması ile hayati komplikasyonlar azaltılabilecektir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]